Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin NTU được thành lập theo quyết định số 48/QĐ-ĐHNT ngày 03 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng bet365 english về việc ban hành chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành hệ đại học chính quy của bet365 english áp dụng từ năm học 2018-2019;

+ Quyết định số 133/QĐ-ĐHNT ngày 12  tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng bet365 english về việc về việc ban hành chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành hệ đại học chính quy của bet365 english áp dụng từ năm học 2019-2020.

Tên Tiếng Việt: Khoa Công nghệ Thông tin (FIT)

Tên Tiếng Anh: Faculty of Information Technology (FIT)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học có chuyên môn cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Đây là đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ cộng đồng; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng; có trình độ ngoại ngữ tốt; có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế; cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Thầy và trò khoa CNTT tại Hội thảo Blockchain 2022

Cơ hội học tập sau đại học

Sinh viên ngành CNTT NTU sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên ngành ở bậc Thạc Sỹ và Tiến sỹ ở các trường trong và ngoài nước; học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực đào tạo có liên quan đến chuyên ngành Công nghệ thông tin.  Cơ hội tham gia chương trình liên kết đào tạo 2+2, 3+2, du học chuyển tiếp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức….