Khoa quốc tế

Giới thiệu Khoa Quốc tế

Khoa Quốc tế được thành lập theo quyết định 37/QĐ-NTU ngày 3/7/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi, QĐ v/v thành lập Khoa Quốc tế (Viết tắt là khoa QT), tên tiếng Anh: Faculty of International Education.

Chức năng:

Khoa Quốc tế là một đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường Đại học Nguyễn Trãi, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý công tác Đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Quốc tế; tham gia đào tạo các trình độ, các hệ và các khóa đào tạo ngắn hạn; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan.

Nhiệm vụ:

Đào tạo:

  • Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy ngành Quốc tế; tham gia các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch đào tạo chung của Trường.
  • Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, đề cương các môn học của các chuyên ngành đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; đề xuất kế hoạch trang bị thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm, thực nghiệm, thực nghiệm khoa học.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

  • Xây dựng định hướng và chiến lược phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài của Nhà trường và kế hoạch phát triển Khoa.
  • Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phới hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • Đội ngũ giảng viên khoa Quốc tế chụp ảnh cùng GS.TSKH Trần Văn Nhung (đứng giữa)- Nguyên thứ trưởng bộ GĐ&ĐT, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, thành viên Hội đồng trường