bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Họa sĩ Choi In Ho

Choi In-Ho ( 1960)

 

1984 tốt nghiệp đại học Sejong, chuyên ngành Nghệ thuật khoảnh khắc, Hàn 1990 học chuyên ngành nghệ thuật trang trí của học viện quốc gia, Pháp Triển lãm cá nhân được chọn

2022 Triển lãm Dam, Hàn

2021 Triển lãm The Gallery, Hàn 2019 Triển lãm Jacob 1212, Hàn

Triển lãm góc W&B, Hàn 2018 Triển lãm Mac, Hàn

Và 18 triển lãm khác

 

Triển lãm nhóm và hội chợ

2021 Bảo tàng than đá Teabak

Trung tâm nghệ thuật Gapyeong, Hàn Triển lãm Jacob1212, Hàn

2020 Hội chợ nghệ thuật quốc tế Hàn, Hàn Palais de Seoul, Hàn

Triển lãm Mac, Hàn Triển lãm aHsH, Hàn

Và hơn 200 triển lãm khác