bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Họa sỹ Chae Jong kee

Họa sỹ Chae Jongkee

Viện Pratt M.F.A / M.A, B.A Đại học quốc gia Chonnam

1984-2019 Triển lãm cá nhân 12 lần ( Seoul, Gwangju, Lowa, New York, Beijing, Chong qing )

2022 Triển lãm thường niên tổ chức Seabuk ( Trung tâm văn hóa Sunchoen, Sunchoen  )

2021 Triển lãm thường niên tổ chức Seabuk ( Bảo tàng nghệ thuật Gwangju, Gwangju )

2018 Dự án hợp tác nghệ sỹ franco-coréenne (connectif ) ( Triển lãm nghệ thuật Gingko, Pontoise, Pháp )

2018 Two Plus Two Hokkaido , Triển lãm nghệ thuật giao lưu Gwangju ( Triển lãm trưng bày Retara, thành phó Saporo, Hokkaido, Nhật )

2017 Lễ hội nghệ thuật Namdo (  Bảo tàng đại học Dongshin, thành phố Naju )

2016 Tổng quan của Zamwol lần thứ 10 tại bảo tàng nghệ thuật ( Hampyeong, Jeollanam-do )

2015 Hoạt động văn hóa ( Xưởng nghệ thuật Gyodong, thành phố Yeosu )

2014 Kỷ niệm lần thứ 50  Epoque ( Bảo tàng nghệ thuật Gwangju, Gwangju )

2013 Lễ hội nghệ thuật Hàn Quốc (Sảnh Gwangju Bienale )

2012 Huinoareak ( Triển lãm phức hợp ngâm đơn, Beijing )

2012 Triển lãm nghệ thuật lời mời toàn cầu Yeosu ( Trung tâm nghệ thuật Guk-dong, thành phố Yeosu )

2011 Lời mời triển lãm mừng kỷ niệm lần thứ 20 của tổ chức Seabuk ( Bảo tàng ẩm thực địa phương Namdo, Gwangju )

2010 Cánh cổng của hoàng hôn ( Bảo tàng nghệ thuận Eunam, Gwangju )

2010 Những ngày nghỉ ( Bảo tàng nghệ thuật Gwangju, Gwangju )

1995 Lời mời triển lãm của Học viện trung ương của Sao Paulo ( Triển lãm Green, Sao Paulo, Brazil )