bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Họa sỹ Vi Quốc Hiệp

TIỂU SỬ TÁC GIẢ
Thông tin chung
Họa sỹ Vi Quốc Hiệp
Năm sinh: 1948
Địa chỉ: Đà Lạt
Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội
Hội viên Hội Mỹ thuật VN
Đã tham gia 4 cuộc triển lãm MT toàn quốc
Triển lãm cá nhân 23 cuộc ở VN và quốc tế
Có tranh trong sưu tập Bảo tàng MT quốc gia và nhiều Bảo tàng khác nữa.
Tel : 0918198298