bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 ( đợt 1)

09/03/2022

                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             Số: 27/TB-NT-SĐH                                                                                                                    Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 (đợt 1)

 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4473/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Đại học Nguyễn Trãi đào tạo ngành Quản lý kinh tế trình độ Thạc sĩ;

bet365 english thông báo tuyển sinh đào tạo Trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 như sau:

 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  1. Ngành/chuyên ngành đào tạo:  Quản lý kinh tế

  2. Hình thức đào tạo: Chính quy (Ngoài giờ hành chính)

  3. Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

 1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành/chuyên ngành đào tạo phải có các điều kiện sau đây:

  1. Về văn bằng:

– Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi.

-Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thiphải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

– Người tốt nghiệp Đại học ngành khác ngành đăng ký dự thiphải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

– Văn bằng Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

  1. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)

  2. Có đủ sức khoẻ để học tập

  3. Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của bet365 english

 1. NỘI DUNG THI TUYỂN – Các môn thi tuyển ngành Quản lý kinh tế: 3 môn

  1. Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành: Khoa học quản lý

  2. Môn cơ sở ngành: Kinh tế học

  3. Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)

   Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh

– Có bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

– Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngôn ngữ Anh.

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

 1. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

 • Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan/chính quyền;

 • Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng).

 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng)

 • 04 ảnh 3×4.

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian thi tuyển dự kiến: Ngày 29,30/06/2019

 • Địa điểm thi tuyển: bet365 english ,CS2 28A, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

  1. Địa điểm học: Tại bet365 english

      266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

      28A, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

 1. PHÁT HÀNH VÀ THU HỒ SƠ:

 2. Hồ sơ dự thi phát hành và thu nhận từ ngày 01/01/2019  đến 10/06/2019

 3. Văn phòng:  Khoa Sau đại học – CS2: 28A, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0906 070 388/0987 377 675 – Thầy Thành./.

   Ghi chú: Hồ sơ dự thi nếu không được HĐTS xét duyệt khi không đủ điều kiện sẽ không hoàn trả.

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                         TS. Nguyễn Tiến Luận

Tải Mẫu đơn xin đk dự thi

Tải Mẫu sơ yếu lý lích