bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Biển chiều

Hoạ sĩ Họa sĩ Hoàng Đặng

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Thông tin chung

Họa sĩ Hoàng Đặng, tên thật là Hoàng Công Văn, 

Sinh năm 1951 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

Hiện ở tại số 54/12 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Họa sĩ Hoàng Đặng từng học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (nay là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế). 

Hội viên hội Mỹ thuật Đà Nẵng, 

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. 

Triển lãm cá nhân 

– Tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc; 

– Triển lãm khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên 

– Triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng năm 1987 

– Triển lãm cá nhân tại Ireland năm 2006 

– Triển lãm cá nhân tại Hoa Kỳ năm 2009 Anh có một số tác phẩm được sự tập trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.