bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Di sản

Hoạ sĩ Họa sĩ Duy Ninh

THÔNG TIN CHUNG:

Sinh năm 1951 Tại Phường Phú Hòa, Thành phô Huế

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tp. Đà Nẵng

TRIỂN LÃM:

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2010 & 2015 tại Hà Nội

Triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng năm 1989

Triển lãm cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991

Triển lãm nhóm DUY NINH – VŨ DƯƠNG – HOÀNG ĐẶNG tại Đà Nẵng năm 1991

Triển lãm nhóm Họa sĩ Việt Nam tại Đan Mạch năm 1995, 1996

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam Đương đại Việt Nam-Hoa Kỳ tại Mỹ năm 1995-1996 (Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service Washington DC )

Triển lãm Mỹ thuật Hiện đại Bắc-Trung-Nam Việt Nam tại Hội An năm 2006

Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng – Mekong Art tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2016

Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng – Huế tại Tp. Huế năm 2018

Triển lãm cá nhân Tranh DUY NINH tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, 2019

Triển lãm Asean Graphic Art Exhibition 2020 tại Hà Nội

Có tranh trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Có tranh trong Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Đà Nẵng

Giải thưởng tranh triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1995

Bằng khen của Philip Morris tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (Asean) năm 1996

Giải thưởng Mỹ thuật Quảng Nam Đà Nẵng QNDN (1988-1995)

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Đà Nẵng (1998 – 2000)

Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vục Miền Trung và Tây Nguyên năm 2000

Huy chương Đồng Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2006 – 2010

Giải Nhì Mỹ thuật Thành phố Đà Nẵng 2010 -2015

Virtual 3D Exhibition SINGAPORE – VIETNAM do BOG tổ chức ( 2021 )