bet365 english Bấm để vào trang web chính thức

Đường nét 1

Hoạ sĩ Họa sĩ Lâm Huỳnh Linh

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Thông tin chung

Họa sĩ Lâm Hùynh Linh

Sinh năm 1970 tại Sài gòn, Việt Nam

Tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tại đại học Hồ Chí Minh

Thành viên hiệp hội Mỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm cá nhân

2018 : Triển lãm ‘ bề nồi ‘ ở bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2017 : Triển lãm ‘Nốt trầm du mục ‘ xưởng cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm

2020 Triển lãm sơn mài truyền thống tại bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2017 Hội chợ nghệ thuât Domino Hà Nội

         Hội chợ nghệ thuật Bristol, Hội chợ nghệ thuật Cheltenham, tại nhà nghệ thuật Hà Nội

2016 Hội chợ nghệ thuật trong tầm, Luân Đôn, tại nhà nghệ thuật Hà Nội

2015 Hội chợ nghệ thuật Cambridge tại nhà nghệ thuật Hà Nội

         Triển lãm trừu tượng tại bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2014 Triển lãm tại bảo tàng mỹ thuật Hồ Chí Minh

2013 Triển lãm liên hiệp văn học và nghệ thuật toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

2012 Triển lãm Việt- Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh

         Triển lãm liên hiệp văn học và nghệ thuật toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh

         Triển lãm nghệ thuật tại bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

         Triển lãm những nghệ sỹ trẻ tại hiệp hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2011 Triển lãm tại  bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

        Triển lãm ‘ Những tác phẩm của họa sỹ trẻ’ tại thành phố Hồ Chí Minh 

2010 Triển lãm tại bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

         Triển lãm những họa sỹ trẻ tại hiệp hội mỹ thuật Viêt Nam thành phố Hồ Chí Minh

         Triển lãm  tại phòng trưng bày mỹ thuật ứng dụng tại thành phố Hồ Chí Minh

2009 Triển lãm tại Bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

         Triển lãm Biennale tại đại học của hiệp hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2008 Triển lãm nhưng nghệ sỹ trẻ tại hiệp hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2001 Triển lãm tại bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng của Ủy ban cho Liên hiệp văn học và nghệ thuật Việt Nam năm 2010

Giải thưởng Hồ Chí Minh hiệp hội mỹ thuật năm 2015

Giải thưởng hiệp hội mỹ thuật Việt Nam năm 2017

Giải thưởng sơn mài năm 2020

Giải thưởng của liên hiệp văn học và nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh những năm 2011,2012,2013 và 2014,2015,2016,2017,2018,2020

Có tác phẩm cá nhân được trưng bày trong bộ sưu tập tại nhiều nước như :

Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Việt Nam, Hồng Kông, Sing ga po, Pháp,..