Trung Quốc học

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

(Ảnh: Sinh viên Trung Quốc học Lã Trương Bảo Vy – Sinh viên Toàn năng NTU 2022)

1. Lộ Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Trung Quốc Học

> Năm 1: Học Tiếng Trung Tại NTU

> Năm 2: 3 Học Kỳ Chuyên Ngành

> Năm 3: Trải Nghiệm Tại Doanh Nghiệp Trung Quốc

> Năm 4: Sinh Viên Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp

 1. Học các môn chung
 2. Học ngôn ngữ Trung Quốc
 3. Học lịch sử, văn hóa Trung Quốc
 4. Học bộ kỹ năng sinh tồn 4.0
 5. Học ngôn ngữ Trung Quốc
 6. Học lịch sử, văn hóa Trung Quốc
 7. Tham gia học kỳ thực tập tại các doanh nghiệp
 8. Đăng ký tham gia các chương trình trao đổi sinh viên
 9. Học ngôn ngữ Trung Quốc
 10. Học lịch sử, văn hóa Trung Quốc
 11. 100% sinh viên tham gia thực tập tại các doanh nghiệp
 12. Đăng ký tham gia các chương trình chuyển tiếp 2+2
 13. Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp
 14. Giới thiệu phỏng vấn và làm việc tại các công ty là đối tác của NTU
 15. Giới thiệu sinh viên tham gia các chương trình học cao hơn tại NTU hoặc tại Trung Quốc
 16. Khởi nghiệp trong lĩnh vực tiếng Trung

2. Phương thức đăng ký xét tuyển

+ Tốt nghiệp THPT;
+ Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
+ Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

Phương thức 2: Xét theo điểm kỳ thi THPTQG

Dựa vào kết quả học tập của cả năm lớp 12.
Tổng ĐTB các môn học theo khối tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 ≥ 18.0 điểm

Hoặc dựa vào kết quả học tập của 5 HK: HK1, HK2 lớp 10 và lớp 11; HK1 lớp 12 ≥ 90

Phương thức 1: Xét kết quả học bạ THPT

+ Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 15.0 điểm

>> Đăng kí xét tuyển Chuyên Ngành Trung Quốc Học